مشخصات شرکت
 
تماس با شرکت آب و فاضلاب استان مازندران
 
نشانی :ساری ، بلوار آزادی ، خیابان رفاه
کد پستی :96564 - 48148
تلفن : 01133356511
پست الکترونیک : info@abfa-mazandaran.ir
آدرس الکترونیکی : www.abfa-mazandaran.ir