صفحه_اصلینقشه_سایتتماس_با_ماوروداعضاRSSEnglish
 
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ مرداد
height=29px
مديران ستادي
height=29px

 

معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی

 

دفتربرنامه ریزی ،کنترل و ارزیابی طرحها

نام و نام خانوادگی :احمد رنجبر
سمت :مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس عمران

پست الکترونیک
ranjbar@abfa-mazandaran.ir

دفتر فن آوری و اطلاعات

نام و نام خانوادگی :ایرج ملک زاده 
سمت :مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد صنایع

پست الکترونیک
IT@abfa-mazandaran.ir
malakzade@abfa-mazandaran.ir


دفتر منابع انسانی و آموزش

نام و نام خانوادگی :محمود طالبی
سمت :مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس
مدیریت

پست الکترونیک
amoozesh@abfa-mazandaran.ir talebi@abfa-mazandaran.ir

دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات

نام و نام خانوادگی :حسنعلی شفاهی
سمت :مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد صنایع

پست الکترونیک
tahgigat@abfa-mazandaran.ir
shafaei@abfa-mazandaran.ir


 


 

معاونت بهره برداری

 

دفتر مجتمع های آبرسانی 

نام و نام خانوادگی :شعبان زروکی
سمت :مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :

پست الکترونیک
ab_exploitation@abfa-mazandaran.ir

@abfa-mazandaran.ir


رئیس آزمایشگاه آب و فاضلاب  

نام و نام خانوادگی :سید جلال دهقان
سمت :مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس صنایع

پست الکترونیک
fazelab_exploitation@abfa-mazandaran.ir
dehgan@abfa-mazandaran.ir

 دفتر بهره برداری از تأسیسات آب
نام و نام خانوادگی:شعبان زروکی
سمت:مدیر دفتر 
مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد 
پست الکترونیک:zaruki@abfa-mazandaran.ir
 
دفتر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب
نام و نام خانوادگی: حسین وریجی
سمت: مدیر دفتر 
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت اجرایی
پست الکترونیک: variji@abfa-mazandaran.ir

 دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
نام و نام خانوادگی:حمیدرضا خدابخش پور
سمت: مدیر دفتر
مدرک تحصیلی:لیسانس عمران
پست الکترونیک:khodabakhshpur@abfa-mazandaran.ir
 
 
دفتر مرکز سامانه ارتباطات مردمی 122
نام و نام خانوادگی: تیمور داداشی
سمت : رئیس دفتر
مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت آموزشی
پست الکترونیک:talebi@abfa-mazandaran.ir
 

دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد
نام و نام خانوادگی :سعید قلی زاده
سمت :مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :لیسانس مکانیک حرارت سیالات

پست الکترونیک

 gholizadeh@abfa-mazandaran.ir
masraf_exploitation@abfa-mazandaran.ir

دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

نام و نام خانوادگی : علی معزی
سمت :مدیر دفتر
مدرک تحصیلی:

پست الکترونیک
behdasht_exploitation@abfa-mazandaran.ir

moezi@abfa-mazandaran.ir

 

 

 

 

 

معاونت درآمد و امور مشترکین

 

دفتر وصول درآمد

نام و نام خانوادگی : مهرداد ابراهیمی
سمت :مدیر دفتر وصول درآمد
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس حسابداری

پست الکترونیک
vosoldaramad@abfa-mazandaran.ir
ebrahimi@abfa-mazandaran.ir

 

دفتر خدمات مشترکین

نام و نام خانوادگی :محمد سهرابی
سمت
:سرپرست دفتر خدمات مشترکین
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت صنعتی

پست الکترونیک
khadamatmoshtarakin@abfa-azandaran.ir
sohrabi@abfa-mazandaran.ir


رئیس گروه پیاده سازی و اجرای تعرفه

نام و نام خانوادگی :
سمت :رئیس گروه پیاده سازی و اجرای تعرفه ها
مدرک تحصیلی :-------


پست الکترونیک
tarafeha@abfa-mazandaran.ir


 

 

 

 


 

معاونت مالی و پشتیبانی

 

امور مالی

نام و نام خانوادگی : محمد قوی
سمت
:مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت اجرایی

پست الکترونیک
mali@abfa-mazandaran.ir
ghavi@abfa-mazandaran.ir


امور اداری
نام و نام خانوادگی :عباس فاضل زاده
سمت :مدیر امور
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت اجرایی
 
fazelzadeh@abfa-mazandaran.ir
@abfa-mazandaran.ir

امور بازرگانی
نام و نام خانوادگی :جواد کارگر
سمت :مدیر امور بازرگانی
مدرک تحصیلی :فوق دیپلم اداری و مالی

پست الکترونیک
comerce@abfa-mazandaran.ir
kargar@abfa-mazandaran.ir

اداره خدمات عمومی

نام و نام خانوادگی :سید محسن جعفریان
سمت
:رئیس اداره خدمات عمومی
مدرک تحصیلی :لیسانس مدیریت بازرگانی

پست الکترونیک
khadamatomomi@abfa-mazandaran.ir
jafarian@abfa-mazandaran.ir


 

 

 

معاونت مهندسی و توسعه

 

دفتر فنی و خدمات مهندسی

نام و نام خانوادگی :احسان علی آبادیان
سمت :مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :لیسانس بهداشت محیط

پست الکترونیک

 abadian@abfa-mazandaran.ir 
technical_services@abfa-mazandaran.ir

دفتر اجرایی طرحهای تامین و توزیع آب شهری

نام و نام خانوادگی :رضا طبرستانی
سمت :مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :لیسانس مکانیک گرایش حرات و
سیالات

پست الکترونیک
ab_engineering@abfa-mazandaran.ir

tabarestani@abfa-mazandaran.ir

دفتر اجرایی طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب
نام و نام خانوادگی:افشین عبادی
سمت:مدیر دفتر

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس صنایع
ایمیل:ebadi@abfa-mazandaran.ir
 
 
 


 

 

 

 

 


 

pasting

مدیران مستقل ستادی

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی  

نام و نام خانوادگی :بهمن آذرمنش
سمت :مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : لیسانس الهیات

پست الکترونیک

 azarmanesh@abfa-mazandaran.ir 
publicrelations@abfa-mazandaran.ir

دفتر نظارت و ارزیابی مالی

نام و نام خانوادگی:محمدکاظم دلاورنیا
سمت: مدیر دفتر 
مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری


پست الکترونیک :
delavarnia@abfa-mazandaran.ir


 
دفتر قراردادها

نام و نام خانوادگی :علی احمدی
سمت :مدیر دفتر قراردادها
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی مدیریت پیمانها


دفتر امور حقوقی ،تحصیل و تملک اراضی

نام و نام خانوادگی :حسین شیر افکن
سمت :مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :لیسانس حقوق

پست الکترونیک
lawoffice@abfa-mazandaran.ir
shirafkan@abfa-mazandaran.ir