نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse HorizontalHorizontal
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی شرکت</span>معرفی شرکت
تاریخچه و ماموریت شرکت
اساسنامه شرکت
سیمای مازندران
جاذبه های استان
منشور اخلاقی
فرآیندهای سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدها و بخشها</span>واحدها و بخشها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه مدیرعامل</span>حوزه مدیرعامل
معرفی
ارتباط مستقیم با مدیر عامل
دفتر امور حقوقی و قراردادها
دفتر حسابرسی و نظارت
دفتر حراست و امور محرمانه
مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت منابع انسانی و تحقیقات</span>معاونت منابع انسانی و تحقیقات
معرفی معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری</span>معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری
معرفی معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت مالی و پشتیبانی</span>معاونت مالی و پشتیبانی
معرفی معاونت
اطلاعات تماس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب</span>معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب
معرفی معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت بهره برداری و توسعه آب</span>معاونت بهره برداری و توسعه آب
معرفی معاونت
اطلاعات تماس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت مشترکین و درآمد</span>معاونت مشترکین و درآمد
معرفی معاونت
اطلاعات تماس
معرفی خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با ما</span>ارتباط با ما
حریم شخصی
ارتباط با حوزه مدیرعامل و مشاورین
ارتباط با دفتر قائم مقام
ارتباط با معاونت منابع انسانی و تحقیقات
ارتباط با معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری
ارتباط با معاونت آب
ارتباط با معاونت فاضلاب
ارتباط با معاونت مالی و پشتیبانی
ارتباط با معاونت مشترکین و درآمد
انتقادات و پیشنهادات سایت
ارسال شکایت
ارتباط با مسئول سایت
پرسش و پاسخ
ایمیل اعضا
ویژه افراد کم توان
قوانین و مقررات
بیانیه حریم خصوصی
دستورالعمل بروز رسانی سایت
بیانیه سطح توافق خدمات
راهبرد مشارکت الکترونیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظر سنجی ها</span>نظر سنجی ها
نظر سنجی خدمات مشترکین
نظر سنجی حقوق شهروندی
نظر سنجی پورتال
نظرسنجی صنعت آب و برق
قوانین و مقررات به تفکیک خدمت
معرفی خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاع رسانی شفاف شرکت</span>اطلاع رسانی شفاف شرکت
نمودار سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات کسب و کارها</span>اطلاعات کسب و کارها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعرفه</span>تعرفه
تعرفه آب و خدمات دفع فاضلاب1401
تعرفه آب و خدمات دفع فاضلاب1402
تعرفه حق انشعاب آب
تعرفه حق انشعاب فاضلاب
معافیتها
اساسنامه شرکت
آیین نامه عملیاتی
لیست خدمات شرکت
مقالات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات هزینه کرد سالانه</span>اطلاعات هزینه کرد سالانه
گزارش هزینه کرد سالانه 1402
گزارش مالی شش ماهه 1401
گزارش اعتیاری 1401
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار و اطلاعات</span>آمار و اطلاعات
عملکرد 12 ماهه سال 1401
عملکرد 6 ماهه سال 1402
اطلاعات قراردادها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات مناقصات و مزایدات</span>اطلاعات مناقصات و مزایدات
مزایده های منتشر شده
مناقصات بازگشایی شده
مناقصات منتشر شده
گزارش مناقصات 1401
گزارش مزایدات 1401
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات مجوزهای اعطایی</span>اطلاعات مجوزهای اعطایی
اشتراک تجاری صنعتی 1402
اشتراک تجاری صنعتی1401
اشتراک تجاری صنعتی1400
اشتراک تجاری صنعتی1399
اشتراک تجاری صنعتی1398
اشتراک تجاری صنعتی1397
تاسیسات موجود
طرحهای اجرایی آب و فاضلاب
طرحهای مطالعاتی آب و فاضلاب
پروژه های تحقیقاتی
فرم پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی
شیوه نامه زنگ پیشنهاد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پایگاه مقاومت بسیج عاشورا</span>پایگاه مقاومت بسیج عاشورا
اعضاء پایگاه
عملکرد پایگاه
ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک مشترکین</span>خدمات الکترونیک مشترکین
معرفی خدمات
خدمات الکترونیک مشترکین
دستورالعمل دفاتر پیشخوان
تماس با امور آب و فاضلاب
نظرسنجی خدمات آب و فاضلاب
سوالات متداول
دریافت لیست دفاتر پیشخوان
لیست خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات مکانی</span>اطلاعات مکانی
معرفی گروه GIS
پروژه ها و فعالیت ها
نقشه آماری و مکانی مازندران
مساحت شهرستان ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اخبار اطلاعات مکانی</span>اخبار اطلاعات مکانی
جلسات E GIS
Collapse Horizontal_1Horizontal_1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی شرکت</span>معرفی شرکت
تاریخچه و ماموریت شرکت
اساسنامه شرکت
سیمای مازندران
جاذبه های استان
منشور اخلاقی
نمودار سازماني
فرآیندهای سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدها و بخشها</span>واحدها و بخشها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه مدیرعامل</span>حوزه مدیرعامل
معرفی
ارتباط مستقیم با مدیر عامل
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
دفتر قراردادها
دفتر امور حقوقی
دفتر حسابرسی و نظارت
دفتر حراست و امور محرمانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی </span>معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
معرفی معاونت
اطلاعات تماس
دفتر آمار و فن آوری اطلاعات
دفتر بودجه و بررسیهای اقتصادی
دفتر منابع انسانی و آموزش
دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت مهندسی و توسعه </span>معاونت مهندسی و توسعه
معرفی معاونت
اطلاعات تماس
دفتر فنی و خدمات مهندسی
دفتر اجرای طرحهای تامین و توزیع آب شهری
دفتر اجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت بهره برداری</span>معاونت بهره برداری
معرفی معاونت
اطلاعات تماس
دفتر بهره برداری از تاسیسات آب
دفتر بهره برداری از تاسیسات فاضلاب
دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد
گروه انرژی و سیستمهای کنترل
دفتر کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت مالی و پشتیبانی</span>معاونت مالی و پشتیبانی
معرفی معاونت
اطلاعات تماس
امور مالی و ذیحسابی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداری</span>امور اداری
خدمات عمومی
اداره کارکنان
اداره بازرگانی
اداره خدمات عمومی
اداره انبارها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت مشترکین و درآمد</span>معاونت مشترکین و درآمد
معرفی معاونت
اطلاعات تماس
دفتر خدمات مشترکین
دفتر وصول درآمد
گروه پیاده سازی و اجرای تعرفه
شناسنامه خدمات
بيانيه سطح توافق خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پایگاه بسیج</span>پایگاه بسیج
فرمانده و اعضای شورا
عملکرد گذشته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">زیر سایت های شرکت</span>زیر سایت های شرکت
معاونت بهره برداری
زیر سایت پایگاه خبری
امور بانوان و خانواده
سامانه اطلاعات مکانی GIS
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با ما</span>ارتباط با ما
ارتباط با معاونت بهره برداری
ارتباط با معاونت مالی و پشتیبانی
ارتباط با مهندسی و توسعه
ارتباط با معاونت مشترکین و درآمد
نظر سنجی سایت
ارسال شکایت
پرسش و پاسخ
ارتباط با مسئول سایت
ایمیل اعضا
راهبرد مشارکت در تارنما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومی</span>روابط عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی مدیران و اطلاعات تماس </span>معرفی مدیران و اطلاعات تماس
هیئت مدیره
معاونین
مديران ستادي
مديران امور
آلبوم تصاویر
اخبار و رویدادها
اطلاعیه ها
آرشیو اخبار
طرح تکریم ارباب رجوع
فرم انتقادات و پیشنهادات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تاسیسات و پروژه ها</span>تاسیسات و پروژه ها
تاسیسات موجود
طرحهای اجرایی آب و فاضلاب
طرحهای مطالعاتی آب و فاضلاب
پروژه های تحقیقاتی
فرم پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی
دریافت بخش نامه تسویه بدهی دولت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار و اطلاعات</span>آمار و اطلاعات
اطلاعات عمومی شرکت
گزارش دستاوردهاي شركت
نظام نامه آمار و اطلاعات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میز خدمت الکترونیکی </span>میز خدمت الکترونیکی
شناسنامه خدمات آب و فاضلاب
دستورالعمل دفاتر پیشخوان
تماس با امور آب و فاضلاب
خدمات الکترونیک مشترکین
نظرسنجی خدمات آب و فاضلاب
سوالات متداول
دریافت برنامه کاربردی app مشترکین
راهنمای برنامه کاربردی app مشترکین
دریافت لیست دفاتر پیشخوان
رویت و پرداخت قبض
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات مکانی</span>اطلاعات مکانی
معرفی گروه GIS
پروژه ها و فعالیت ها
نقشه آماری و مکانی مازندران
مساحت شهرستان ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خبر</span>خبر
دومین جلسه کمیته GIS
گزارش تحلیلی نتایج ارزیابی
Collapse Horizzontal_1Horizzontal_1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی شرکت</span>معرفی شرکت
تاریخچه و ماموریت شرکت
اساسنامه شرکت
سیمای مازندران
جاذبه های استان
منشور اخلاقی
نمودار سازماني
فرآیندهای سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدها و بخشها</span>واحدها و بخشها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه مدیرعامل</span>حوزه مدیرعامل
معرفی
ارتباط مستقیم با مدیر عامل
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
دفتر قراردادها
دفتر امور حقوقی
دفتر حسابرسی و نظارت
دفتر حراست و امور محرمانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی </span>معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
معرفی معاونت
اطلاعات تماس
دفتر آمار و فن آوری اطلاعات
دفتر بودجه و بررسیهای اقتصادی
دفتر منابع انسانی و آموزش
دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت مهندسی و توسعه </span>معاونت مهندسی و توسعه
معرفی معاونت
اطلاعات تماس
دفتر فنی و خدمات مهندسی
دفتر اجرای طرحهای تامین و توزیع آب شهری
دفتر اجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت بهره برداری</span>معاونت بهره برداری
معرفی معاونت
اطلاعات تماس
دفتر بهره برداری از تاسیسات آب
دفتر بهره برداری از تاسیسات فاضلاب
دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد
گروه انرژی و سیستمهای کنترل
دفتر کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت مالی و پشتیبانی</span>معاونت مالی و پشتیبانی
معرفی معاونت
اطلاعات تماس
امور مالی و ذیحسابی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداری</span>امور اداری
خدمات عمومی
اداره کارکنان
اداره بازرگانی
اداره خدمات عمومی
اداره انبارها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت مشترکین و درآمد</span>معاونت مشترکین و درآمد
معرفی معاونت
اطلاعات تماس
دفتر خدمات مشترکین
دفتر وصول درآمد
گروه پیاده سازی و اجرای تعرفه
شناسنامه خدمات
بيانيه سطح توافق خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پایگاه بسیج</span>پایگاه بسیج
فرمانده و اعضای شورا
عملکرد گذشته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">زیر سایت های شرکت</span>زیر سایت های شرکت
معاونت بهره برداری
زیر سایت پایگاه خبری
امور بانوان و خانواده
سامانه اطلاعات مکانی GIS
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با ما</span>ارتباط با ما
ارتباط با معاونت بهره برداری
ارتباط با معاونت مالی و پشتیبانی
ارتباط با مهندسی و توسعه
ارتباط با معاونت مشترکین و درآمد
نظر سنجی سایت
ارسال شکایت
پرسش و پاسخ
ارتباط با مسئول سایت
ایمیل اعضا
راهبرد مشارکت در تارنما
ویژه افراد کم توان
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومی</span>روابط عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی مدیران و اطلاعات تماس </span>معرفی مدیران و اطلاعات تماس
هیئت مدیره
معاونین
مديران ستادي
مديران امور
آلبوم تصاویر
اخبار و رویدادها
اطلاعیه ها
طرح تکریم ارباب رجوع
فرم انتقادات و پیشنهادات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تاسیسات،پروژه ها</span>تاسیسات،پروژه ها
تاسیسات موجود
طرحهای اجرایی آب و فاضلاب
طرحهای مطالعاتی آب و فاضلاب
پروژه های تحقیقاتی
فرم پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی
دریافت بخش نامه تسویه بدهی دولت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار و اطلاعات</span>آمار و اطلاعات
اطلاعات عمومی شرکت
گزارش دستاوردهاي شركت
نظام نامه آمار و اطلاعات
قبض آب شهری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">الکترونیکی شهری</span>الکترونیکی شهری
دریافت برنامه کاربردی apk مشترکین
راهنمای برنامه کاربردی apk مشترکین
شناسنامه خدمات آب و فاضلاب
دستورالعمل دفاتر پیشخوان
تماس با امور آب و فاضلاب
خدمات الکترونیک مشترکین
نظرسنجی خدمات آب و فاضلاب
سوالات متداول
دریافت لیست دفاتر پیشخوان
الکترونیکی روستاییتمامی حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب استان مازندران محفوظ می باشد
+ -
Powered by DorsaPortal